Ώρες Ψύχους – Chilling Hours

0
571

Οι ώρες ψύχους είναι ένας απαραίτητος παράγοντας για τα φυλλοβόλα δέντρα σε εύκρατα κλίματα, έτσι ώστε οι λανθάνοντες οφθαλμοί να μπορούν να σπάσουν την κατάσταση του χειμερινού ληθάργου και να αρχίσουν να αναπτύσσονται κατά την άνοιξη (Saure, 1985· Lang, 1987). Η απαίτηση στην έκθεση χαμηλών θερμοκρασιών ορίζεται ως ο αριθμός των αποτελεσματικών ωρών ψύξης που απαιτούνται για την αποκατάσταση του δυναμικού ανάπτυξης των οφθαλμών την άνοιξη (Richardson et al., 1974). Η ψύξη αναφέρεται στη φυσιολογική απαίτηση της χαμηλής θερμοκρασίας για να επιτραπεί η κανονική ανάπτυξη κατά την άνοιξη και η αποτυχία επίτευξης επαρκούς έκθεσης σε χαμηλές θερμοκρασίες έχει ως αποτέλεσμα σημαντική μείωση τόσο της απόδοσης όσο και ποιότητα φρούτων. Η απαίτηση ψύξης μετριέται τυπικά σε αριθμούς ωρών, κατά τις οποίες η θερμοκρασία κυμαίνεται από 7°C και κάτω κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου.

 

Μοντέλα για τον υπολογισμό μονάδων ψύξης

1.Μοντέλο ωρών ψύχους.

Το μοντέλο ωρών ψύχους είναι η παλαιότερη μέθοδος και η πιο διαδεδομένη για την ποσοτικοποίηση της χειμερινής έκθεσης σε χαμηλές θερμοκρασίες (Chandler, 1942). Σύμφωνα με αυτό το μοντέλο, κάθε ώρα σε θερμοκρασίες μεταξύ των ορίων 0°C και 7,2°C ,υποτίθεται ότι έχει επίδραση, υπολογίζεται ως μια ώρα ψύχους. Έτσι, οι ώρες ψύχους συσσωρεύονται σε όλη την περίοδο του ληθάργου και στη συνέχεια συνοψίζονται (Luedeling, 2012).

2.Μοντέλο Utah.

Το μοντέλο Utah αναπτύχθηκε στη Γιούτα των ΗΠΑ και δεν χρησιμοποιείται συχνά λόγω της πολυπλοκότητας υπολογισμού του. Περιέχει μια λειτουργία βάρους που εκχωρεί διαφορετικές αποδόσεις ψύχους σε διαφορετικά εύρη θερμοκρασιών, συμπεριλαμβανομένων αρνητικών συνεισφορών από υψηλές θερμοκρασίες. Αυτό το μοντέλο μονάδων ψύξης (CU) ορίζει μια CU ως τη σταθερότητα των οφθαλμών για μια περίοδο 1 ώρας σε ένα εύρος θερμοκρασίας που θεωρείται βέλτιστο (2,5-12,5°C) για τη συσσώρευση ψύχους. Το μοντέλο της Γιούτα είναι πιο περίπλοκο επειδή εισάγει την έννοια της σχετικής αποτελεσματικότητας ψύχους και της αρνητικής συσσώρευσης ψύχους (ή ψυχρής άρνησης). Σύμφωνα με τους Richardson et al. (1974) θερμοκρασίες μεταξύ 0 και 16 ̊C προάγουν το σπάσιμο του ληθάργου, ενώ οι θερμοκρασίες > 16 αναιρούν τέτοιες επιδράσεις. Η μέγιστη προώθηση πραγματοποιείται στους 7 ̊C (1 ώρα στους 7 ̊C = 1 μονάδα ψύχους). Οι υψηλότερες και χαμηλότερες θερμοκρασίες εντός του εύρους 0-16 ̊C είναι λιγότερο αποτελεσματικές.

Το μοντέλο προϋποθέτει ότι η συσσώρευση ψύχους συμβαίνει σε ένα εύρος θερμοκρασίας 2,5 και 12,5°C, εκτός του οποίου η συσσώρευση είναι μηδενική ή αρνητική (Richardson et al., 1974). Αυτό το μοντέλο, αν και δίνει καλά αποτελέσματα σε δροσερά και ψυχρά εύκρατα κλίματα, αποδίδει μεγάλη ποσότητα αρνητικών τιμών ψύχους σε υποτροπικά κλίματα και εξαιτίας αυτού η χρήση και η εφαρμογή του έχουν περιοριστεί (Dennis, 2003). Μια τροποποίηση αυτού του μοντέλου συνίσταται στο να μην λαμβάνονται υπόψη οι αρνητικές τιμές του μοντέλου της Utah, λόγω του το οποίο έχει ονομαστεί το μοντέλο των Μονάδων Θετικής Ψύξης (PCU) και η εφαρμογή του σε αυτές τις υποτροπικές ζώνες έχει βελτιώσει τα αποτελέσματα που λαμβάνονται (Linsley-Noakes et al., 1995).

 1. Δυναμικό μοντέλο.

Το Δυναμικό Μοντέλο αναπτύχθηκε στο Ισραήλ (Fishman, 1987). Υπολογίζει την ψύξη σε μονάδες γνωστές ως «μερίδες ψύξης», με βάση τις ωριαίες θερμοκρασίες. Σύμφωνα με το μοντέλο Dynamic, οι αποτελεσματικές θερμοκρασίες ψύχους το χειμώνα ακολουθούν ένα σχήμα «καμπάνας» με βέλτιστη θερμοκρασία ψύξης στους 6 °C, που μειώνεται στους 0 °C, στους –2 °C και -14 °C. Οι υψηλές θερμοκρασίες αναιρούν την προηγουμένως συσσωρευμένη έκθεση σε χαμηλές θερμοκρασίες και οι μέτριες θερμοκρασίες μπορούν να ενισχύσουν τη συσσώρευση ψύχους.

Μεθοδολογία

Για τον υπολογισμό των ωρών ψύχους που απαιτούνται για να βγει από το λήθαργο μια συγκεκριμένη ποικιλία, εφαρμόζεται η παρακάτω μεθοδολογία:

Σε μετεωρολογικούς σταθμούς καταγράφονται οι ωριαίες τιμές θερμοκρασίας, όπου χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό της συσσώρευσης ψύχους με τα μοντέλα που αναφέρθηκαν. Έγιναν δειγματοληψίες βλαστών κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου κάθε 100 ώρες σε θερμοκρασία 0-7,2 o C. Οι βλαστοί τοποθετούνται σε θάλαμο ανάπτυξης με 20 οC και σχετική υγρασία 80% και μετά από 10 ημέρες γίνεται καταγραφή του φαινολογικού τους σταδίου. Η ημερομηνία δειγματοληψίας στην οποία εκπτύχθηκε το 30% των οφθαλμών μετά από 10 ημέρες στο θάλαμο ανάπτυξης, οριοθετεί τον χρόνο που βγήκαν από τον λήθαργο.

 

Καταμέτρηση ωρών ψύχους απο 1/11/2021 έως τις 10/1/2022 από το σύστημα μετεωρολογικών σταθμών της Novagreen Α.Ε.

Chill/Heat hours 0-7.2 Total Chill/Heat hours Dunamic Chill Units hours UTAH
Αριδαία 611  hours 44.9 CU 925.5   hours
Άρνισσα 827  hours 50.7 CU 1000.7 hours
Δροσερό 508  hours 44.5 CU 826      hours
Νησί 713  hours 49.2 CU 1000.4  hours
Παλαίφυτο 534  hours 45.4 CU 874.5    hours
Σκύδρα 529  hours 44.5 CU 910     hours

 

Ώρες, Μονάδες & Μερίδες Ψύχους ανά καλλιέργεια.

Ποικιλίες Ροδακινίας Μερίδες ψύχους (Dynamic) Ώρες

0-7,2 οC

Μονάδες ψύχους

(Utah)

Νεκταρίνια
Big Bang 48 663 966
Big Haven 48 663 966
Royal Queen 50 694 1066
Caltessi 2000 53 746 1064
Big Top 61 871 1224
Επιτραπέζια Ροδάκινα
Plagold10 35 446 693
Spring Baby 35 446 693
Tastired 35 446 693
Crimson Lady 43 559 853
Francoise 43 559 853
Lolita 43 559 853
Early Bomba 44 596 859
Crest Haven 50 694 1066
Early Silver 50 694 1066
Early Top 50 694 1066
Maura 50 694 1066
May Crest 50 694 1066
Patty 50 694 1066
June Gold 53 746 1064
Tardybelle 53 746 1064
Rich Lady 56 798 1062
Spring Crest 56 798 1062
Maria Bianca 65 908 1296
Zee Lady 65 908 1296
Πλακέ Ροδάκινα
Sweet Cap 53 746 1064
UFO-4 61 871 1224
Κονσερβοποιήσημες ποικιλίες
Andross 50 694 1066
Fercluse 50 694 1066
Fergold 50 694 1066
Ferlate 50 694 1066
Loadel 50 694 1066
A37 53 746 1064
Catherina 53 746 1064
Romea 53 746 1064
E45 57 813 1147
IB42 57 813 1147
Everts 58 828 1231
Fortuna 58 828 1231

Πηγή:Δρ. Παντελίδης Γεώργιος, Δρ. Δρογούδη  Παυλίνα, Ομ. καθ. Βασιλακάκης Μιλτιάδης.Τμήμα Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων Νάουσας.Χειμερινός λήθαργος φυλλοβόλων οπωροφόρων και ακρόδρυων δέντρων ΙΙΙ Δεδομένα για τις απαιτήσεις ποικιλιών που καλλιεργούνται στην Ελλαδα (2018).

 

 

 

Ποικιλίες Ακτινιδίας Μερίδες ψύχους (Dynamic) Ώρες

0-7,2 οC

Μονάδες ψύχους

(Utah)

Hayward 66 943 1386
Golden Sunshine 700
Τσεχελίδη 66 943 1386
Sorelli 35 446 693

Πηγή:Δρ. Παντελίδης Γεώργιος, Δρ. Δρογούδη  Παυλίνα, Ομ. καθ. Βασιλακάκης Μιλτιάδης.Τμήμα Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων Νάουσας.Χειμερινός λήθαργος φυλλοβόλων οπωροφόρων και ακρόδρυων δέντρων ΙΙΙ Δεδομένα για τις απαιτήσεις ποικιλιών που καλλιεργούνται στην Ελλαδα (2018).

 

 

Ποικιλίες Κερασιάς Μερίδες ψύχους (Dynamic) Ώρες

0-7,2 οC

Μονάδες ψύχους

(Utah)

Brooks 37 412 556
B. Burlat 48 618 806
Canada Giant 77 982
Ferrovia 84 1067
Lapins 66 749
Sweet Early 74 922

Πηγή:Δρ. Παντελίδης Γεώργιος, Δρ. Δρογούδη  Παυλίνα, Ομ. καθ. Βασιλακάκης Μιλτιάδης.Τμήμα Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων Νάουσας.Χειμερινός λήθαργος φυλλοβόλων οπωροφόρων και ακρόδρυων δέντρων ΙΙΙ Δεδομένα για τις απαιτήσεις ποικιλιών που καλλιεργούνται στην Ελλαδα (2018).

 

Ποικιλίες Βερικοκίας Μερίδες ψύχους (Dynamic) Ώρες

0-7,2 οC

Anegat 42 582
Bebeco 64 973
Bergarouge 74 1079
Bergeval 74 1079
Big Red 55 814
Bora 64 973
Carmen 42 582
Congat 69 1033
Farbaly 55 814
Farbelo 64 973
Fardao 74 1079
Ferhial 74 1079
Kioto 69 1033
Luna 55 814
Magic Cot 50 729
Medflo 55 814
Mediabel 64 973
Melody 69 1033
Orange Cap 74 1079
Perle Cot 74 1079
Pluot 50 729
Pricia 55 814
Sadunska 74 1079
Shamade 74 1079
Sunny Cot 50 729
Tsunami 50 729
Vertige 64 973
Δαναής 74 1079
Λαιάς 69 1033
Νεράιδα 74 1079
Νηριής 74 1079
Νόστος 74 1079
Πλάκες Πηλίου 42 582
Ροδαυγή 64 973
Τύρβη 50 729
Χαρίεσα 74 1079

Πηγή:Δρ. Παντελίδης Γεώργιος, Δρ. Δρογούδη  Παυλίνα, Ομ. καθ. Βασιλακάκης Μιλτιάδης.Τμήμα Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων Νάουσας.Χειμερινός λήθαργος φυλλοβόλων οπωροφόρων και ακρόδρυων δέντρων ΙΙΙ Δεδομένα για τις απαιτήσεις ποικιλιών που καλλιεργούνται στην Ελλαδα (2018).

 

 

Βιβλιογραφία

 • Chandler, W. H. (1942). Deciduous orchards. Philadelphia, USA: Lea & Febiger, pp: 438.
 • Darbyshire, R., Webb, L., Goodwin, I. and Barlow, S. (2011). Winter chilling trends for
  deciduous fruit trees in Australia. Agricultural and Forest Meteorology, 151: 1074–
 • Dennis, Jr. F. G. (2003). Problem in standardizing methods for evaluating the chilling
  requirements for the breaking of dormancy in buds of wood plants. Hortscience. 38:
  347-35.
 • Fishman, S., Erez, A., Couvillon, G. A. (1987). The temperature dependence of dormancy
  breaking in plants computer simulation of processes studied under controlled
  J. Theor. Biol. 126: 309-321.
 • Gautam, H. R., Sharma, I. M., Kumar, R. (2014). Climate change is affecting apple
  cultivation in Himachal Pradesh. Curr. Sci. 106: 498-499.
 • Jangra, M. S. and Sharma, J. P. (2013). Climate resilient apple production in Kullu valleyof Himachal Pradesh. International Journal of Farm Sciences 3: 91-98.
 • Lang, G.A. (1987). Dormancy: A new universal terminology. HortScience 22:817-820.
 • Linsley-Noakes, G., Louw, M. and Allan, P. 1995. Estimating daily positive Utah chill units
  using daily maximum and minimum temperatures. J. S. Afr. Soc. Hortic. Sci. 5:19-22.
  Luedeling, E. (2012). Climate change impacts on winter chill for temperate fruit and nut
  A review. Sci. Hort. 144: 218-229.
 • Pant, G. B., Kumar, R. K. (1997). Climates of South Asia. Chichester: John Wiley & Sons
  320.
 • Richardson, E. A., Seeley, S. D. and Walker, D. R. (1974). A model for estimating the
  completion of rest for Redhaven and Elberta peach trees. HortScience 9: 331–332.
 • Saure, M. C. (1985). Dormancy release in deciduous fruit trees. Rev. 7:239-299.
 • Δρ. Παντελίδης Γεώργιος, Δρ. Δρογούδη  Παυλίνα, Ομ. καθ. Βασιλακάκης Μιλτιάδης.Τμήμα Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων Νάουσας.Χειμερινός λήθαργος φυλλοβόλων οπωροφόρων και ακρόδρυων δέντρων ΙΙΙ Δεδομένα για τις απαιτήσεις ποικιλιών που καλλιεργούνται στην Ελλαδα.(2018)

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ