ΕΦΑΡΜΟΓΗ  ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΕΡΑΣΙΑΣ

Μια πολύ σημαντική επιτυχία για την καλλιέργεια των κερασιών πέτυχε ο όμιλος εταιριών της NOVAFARM (Novafarm-Novaplan-Novastores-Novagreen) σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο του Βόλου και την εταιρία Οικοανάπτυξη. Κατάφερε να ενταχθεί στο πρόγραμμα «Ερευνώ – Καινοτομώ- Δημιουργώ» με θέμα : «Εφαρμογή τηλεπισκόπησης στην καλλιέργεια κερασιάς για αύξηση του αντιοξειδωτικού τίτλου και βελτιστοποίηση της φυτοπροστασίας από Rhagoletis cerasi και Drosophila Suzukii»

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται σε τρεις γεωγραφικούς άξονες. Ορεινά Βεγορίτιδας (Αγ. Αθανάσιος, Ζέρβη, Παναγίτσα, Άρνισσα) , Ορεινά Έδεσσας – Αριδαίας (Νησί, Καρυδιά, Κερασιά, Κορυφή) καθώς και σε έναν μικρό άξονα στην περιοχή της Σκύδρας.

Η χρησιμότητα του προγράμματος φαίνεται να έχει πολύπλευρα οφέλη με πολλούς αποδέκτες. Κυρίως θα βελτιωθεί η αντιμετώπιση των δύο σοβαρών εχθρών στην περιοχή από την μία, ενώ από την άλλη θα δοθεί η δυνατότητα να υπάρξει μια άλλου τύπου ταυτότητα στο κεράσι (π.χ. “superfood”), με τα ανάλογα οικονομικά οφέλη τόσο για τους παραγωγούς και όσο και γενικά για την οικονομία της περιοχής.

Είδη έχει προκύψει έντονο ενδιαφέρον από τους εμπλεκόμενους φορείς( Εμπορικούς κύκλους, Συνεταιρισμούς, Ιδιώτες, Ομάδες παραγώγων κλπ) και αναμένεται ακόμη μεγαλύτερο όσο θα δίδονται στη δημοσιότητα τα αποτελέσματα της έρευνας.

Επίσημα η έναρξη του προγράμματος ξεκινάει στα πλαίσια της Agrotica με τοποθετήσεις όλων των φορέων σε ημερίδα που θα γίνει στο συνεδριακό κέντρο Ν. Γερμανός, Αίθουσα Α’ την Παρασκευή 2/2/2018 11:00-15:00, όπου μεταξύ άλλων θα υπάρξουν και άλλες πληροφορίες για τις υπηρεσίες Γεωργίας Ακριβείας σήμερα.